Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven gjelder for større virksomheter i Norge, som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor landet.

Rudskogen Motorsenter AS er en bedrift som omfattes av loven og vi er forpliktet til å utføre aktsomhetsvurderinger om vår verdikjedes respekt for grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). Mer om loven her (Lovdata).

Se også Forbrukertilsynets veiledning.

Rudskogen Motorsenter AS har iverksatt en prosess for å kartlegge hele vår leverandørkjede og risikovurdere hver enkelt av de, innhente informasjon, og vurdere dem erfaringsmessig og/eller via leverandørbesøk. Det har alltid vært viktig for Rudskogen Motorsenter å ha seriøse og ryddige leverandører, noe vi kontinuerlig har jobbet mot i alle år. Siden mange av våre leverandører også er leverandører til store bedrifter, settes det store krav til anstendige arbeidsforhold, menneskerettigheter og HMS.

Etter våre vurderinger har vi per i dag (juni 2024) ingen grunn til å mistenke brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Om du måtte trenge mer informasjon om hvordan Rudskogen Motorsenter jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ønsker vi at det gjøres skriftlig via e-mail til post@rudskogen.no