Miljøfyrtårn og miljøsertifisering

Rudskogen Motorsenter har alltid vært lidenskapelig opptatt av å ta vare på både naturen og lokalsamfunnet. Med vår status som miljøfyrtårn, er vi forpliktet til å drive virksomheten vår på en bærekraftig måte og redusere vår miljøpåvirkning så mye som mulig.

Vi tar vår utslippstillatelse på alvor og jobber daglig for å overholde strenge regler for støy og utslipp til naturen. Som en del av vårt miljøengasjement, feier vi opp alle gummirester fra dekkene som brukes på banen vår, og sorterer dette i en egen beholder for spesialavfall.

I tillegg er vi stolte deltakere i forskningsprosjektet ECOStor, hvor vi gir nytt liv til gamle bilbatterier ved å bruke dem til å lagre strøm til anlegget vårt. Vi tar også vare på naturen rundt oss ved å sette opp insektshotell, lage naturlige blomsterenger og kildesortere alt i samsvar med alle krav og retningslinjer.

Når det gjelder mat, er vi opptatt av å tilby sunne og bærekraftige alternativer. Vi serverer vegetaralternativer for å redusere vårt fotavtrykk, og jobber aktivt for å begrense matsvinn. Vi har også forpliktet oss til å redusere bruken av engangsemballasje og støtter lokale leverandører for å fremme lokalt næringsliv og redusere transportavstander.

På Rudskogen Motorsenter er vi fast bestemt på å være en positiv kraft for både miljøet og samfunnet vårt. Vi ser frem til å fortsette vår reise mot en mer bærekraftig fremtid, og ønsker deg velkommen til å bli med oss på veien!